Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE 29.9.2014

1. REKISTERINPITÄJÄ
Watson Nordic Oy
y-tunnus: 2584985-2 (Kaupparekisteri)
Museokatu 11
65100 VAASA
Puh. 0800 393 330

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ
Asiakasrajapinta: Watson Nordic Oy/ Merja Näyrä
Järjestelmät: Watson Nordic Oy/Jarkko Vesiluoma

3. REKISTERIN NIMI
Watson Nordic Oy:n asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastietojen ylläpito asiakassuhteiden hoitoa ja palveluiden kehittämistä varten. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Watson Nordic Oy:n palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksunvalvontaan, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin näihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Palvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Uuden asiakassuhteen aloittamiseksi tarvittavat tiedot: nimi, ikä, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus), sähköpostiosoite ja lupa sähköiseen markkinointiin. Internet- sivuilla palveluiden yhteydessä kerättävät tiedot ilmenevät aina kyseessä olevasta kaavakkeesta. Asiakas voi halutessaan kieltäytyä markkinointiviestien vastaanottamisesta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään palveluun rekisteröidyttäessä tai palvelun käytön aikana tai yhteydessä. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä, Postin osoitetietojärjestelmää ja muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä. Tietoja voidaan myös kerätä Suomen Asiakastieto Oy:ltä käyttäjän maksukyvyn tarkistamiseksi mahdollisten maksullisten palveluiden yhteydessä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille laissa määritellyin perustein. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin Watson Nordic Oy takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Järjestelmä toimii yhtiön sisäisessä verkossa. Järjestelmän käyttö hallitaan käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten avulla, salasana vaaditaan. Vaitiolovelvollisuus on määritelty työsopimuksessa.