BERÄTTA FÖR OSS VAD SOM ÄR DITT STÖRSTA GENOMBROTT, VINN EN IPAD AIR 2!

LOTTERIREGLER

Lotteriets arrangör

Lotteriets arrangör är Watson Nordic Ab, Museigatan 11, 65100 VASA

Kampanjtid

Kampanjtiden är 8.11–13.12.2015.

Priser

Prisets värde är ca 500 €. Priset kan inte bytas till pengar. Priset kan inte överföras på tredje part. Tävlingsarrangören betalar lotteriskatten.

Dragning

Priset lottas ut bland alla som under kampanjtiden beställt kanalpaketet Next och vilkas abonnemang är i kraft då tävlingen upphör. Om kontakt inte fås med vinnaren inom två veckor efter tävlingens slut, lottas den oinlösta vinsten ut på nytt. Om överlämnandet av priset överenskoms med vinnaren.

Arrangörens ansvar

Watson Nordic Ab begränsar sitt ansvar till priset som är föremål för utlottningen. Mottagaren av priset befriar lotteriets arrangör från allt ansvar som kan uppkomma eller påstås ha uppkommit på grund av deltagande i denna utlottning eller inlösning av vinsten eller användning därav.

Anvia Abp-koncernens/Makuunis personal får inte delta i utlottningen.

Vinnare

Vinnarna meddelas personligen. Vinnarens namn kan publiceras på Watson Nordics webbplats och Facebooksida samt i Watson Nordics nyhetsbrev utan separat medgivande eller ersättning.

Reglerna gäller alla deltagare

Alla som deltar i utlottningen förbinder sig att följa dessa regler och de beslut som fattas av lotteriets arrangör gällande utlottningen.