Titta på filmen Luokkakokous, vinn en PlayStation 4

Lotteriregler

Lotteriets arrangör
Lotteriets arrangör är Watson Nordic Ab, Museigatan 11, 65100 VASA

Kampanjtid
Kampanjtiden är 9.9–23.9.2015

Priser
Prisets värde är ca 400 €. Priset kan inte bytas till pengar. Priset kan inte överföras på tredje part. Tävlingsarrangören betalar lotteriskatten.

Dragning
Priset lottas ut bland alla som hyr filmen Luokkakokous under kampanjtiden. Om kontakt inte fås med vinnaren inom två veckor efter tävlingens slut, lottas den oinlösta vinsten ut på nytt. Om överlämnandet av priset överenskoms med vinnaren.

Arrangörens ansvar
Watson Nordic Ab begränsar sitt ansvar till priset som är föremål för utlottningen. Mottagaren av priset befriar lotteriets arrangör från allt ansvar som kan uppkomma eller påstås ha uppkommit på grund av deltagande i denna utlottning eller inlösning av vinsten eller användning därav.

Anvia Abp-koncernens, Makuunis och andra återförsäljares personal får inte delta i utlottningen.

Vinnare
Vinnarna meddelas personligen. Vinnarens namn kan publiceras på Watson Nordics webbplats och Facebooksida samt i Watson Nordics nyhetsbrev utan separat medgivande eller ersättning.

Reglerna gäller alla deltagare
Alla som deltar i utlottningen förbinder sig att följa dessa regler och de beslut som fattas av lotteriets arrangör gällande utlottningen.