Regler för utlottning av Philips Android TV

Lotteriets arrangör
Lotteriets arrangör är Watson Nordic Ab, Museigatan 11, 65100 VASA.

Kampanjtid
Kampanjtiden är 23.11–31.12.2016

Priser
Philips Android TV, modell 49PUT6401 (värde 699 €). Priset kan inte bytas till pengar. Priset kan inte överföras på en tredje part. Tävlingsarrangören betalar lotteriskatten.

Utlottning
Priset utlottas bland alla som under kampanjtiden skapat ett Watson-användarnamn, och som har ett gällande abonnemang på Watson 2.1.2017. Om vinnaren inte nås inom två veckor efter tävlingens slut, lottas den oinlösta vinsten ut på nytt. Om överlämnandet av priset kommer vi överens med vinnaren.

Lotteriarrangörens ansvar
Watson Nordic Ab begränsar sitt ansvar till priset som är föremål för utlottningen. Mottagaren av priset befriar lotteriets arrangör från allt ansvar som kan uppkomma eller påstås ha uppkommit på grund av deltagande i detta lotteri  eller inlösning av vinsten eller användning därav.

Anställda hos Elisa-koncernen eller anställda hos Watson-tjänstens återförsäljare kan inte delta i utlottningen.

Vinnare
Vinnarna meddelas personligen. Vinnarens namn kan publiceras på Watson Nordics Facebooksida och webbplats samt i nyhetsbrev utan separat medgivande eller ersättning.

Reglerna gäller alla deltagare
Alla som deltar i lotteriet förbinder sig att följa dessa regler och de beslut som fattas av lotteriets arrangör gällande lotteriet.