Lotteriregler

Lotteriets arrangör

Lotteriets arrangör är Watson Nordic Ab, Museigatan 11, 65100 VASA.

Kampanjtid

Kampanjtiden är 14.1–31.3.2016

Priser

Sony Android TV, prisets värde är ca 800 €. Priset kan inte bytas till pengar. Priset kan inte överföras på tredje part. Tävlingsarrangören betalar lotteriskatten.

Dragning

Priset lottas ut bland alla som under kampanjtiden beställt kanalpaketet C More och vilkas abonnemang är i kraft då tävlingen upphör. Om kontakt inte fås med vinnaren inom två veckor efter tävlingens slut, lottas den oinlösta vinsten ut på nytt. Om överlämnandet av priset överenskoms med vinnaren.

Arrangörens ansvar

Watson Nordic Ab begränsar sitt ansvar till priset som är föremål för utlottningen. Mottagaren av priset befriar lotteriets arrangör från allt ansvar som kan uppkomma eller påstås ha uppkommit på grund av deltagande i detta lotteri eller inlösning av vinsten eller användning därav.

Personal som är anställd av Anvia Abp-koncernen, någon av Watsons återförsäljare eller Makuuni får inte delta i lotteriet.

Vinnare

Vinnarna meddelas personligen. Vinnarens namn kan publiceras på Watson Nordics webbplats och Facebooksida samt i Watson Nordics nyhetsbrev utan separat medgivande eller ersättning.

Reglerna gäller alla deltagare

Alla som deltar i lotteriet förbinder sig att följa dessa regler och de beslut som fattas av lotteriets arrangör gällande lotteriet.